c

כיור חרסה / כיור חרס

כיורי חרס נמצאים פה כבר שנים רבות מאוד ונחשבים בעיני רבים לכיורי מטבח קלאסים. היתרון הבולט של כיור חרס הוא מראה מבריק מאוד אך עם זאת צריך לנהוג בו יותר בזהירות עקב החרס העדין ממנו עשוי הכיור.
פגישת ייעוץ ותכנון ללא התחייבות

ייעוץ ועיצוב ראשוני חינם