מטבחים – תולדות המטבח

התפתחות מטבחים קשורה לצורך בבישול וחימום המזון. עד המאה ה-18 הייתה האש אמצעי הבישול והחימום היחיד ובהתאם לכך נבנו מטבחים סביב תנור מרכזי שהופעל בדרך כלל על ידי עצים או פחמים. אם גילויי אמצעי חימום חדשים כמו גז וחשמל השתנו המראה והמבנה של מטבחים באופן משמעותי. גם להתחלת השימוש בביוב וצנרת מים הייתה השפעה על צורתם של המטבחים, עיצוב המטבחים השתנה, לאנשים שבישלו זה פתר את הצורך להביא מים מהבאר

התפתחות המטבחים

שלבי התפתחותם של המטבחים היה מקביל להתפתחותם של אמצעי החימום ומערכות המים בבתים. עיצוב מטבחים כפריים הלך והשתכלל, והוא החל להיות מאובזר יותר. ככל שחלפו השנים חלו שינויים גם באופי המגורים וזה הביא גם לשינוי בעיצוב המטבח והריהוט שלו. שינוי נוסף במבנה המטבחים היה עם יציאתן של הנשים לעבודה מחוץ לבית.הנשים העובדות היו צריכות לבשל למשפחתן בזמן קצר מאד שעמד לרשותן, מטבחים מעוצבים היטב אפשרו זאת והן יכלו להמשיך לספק את צורכי כלכלת הבית.

המטבחים במאה ועשרים

במאה העשרים פותחו אמצעי מיזוג האוויר, נטרול ריחות וכד', באותו זמן חל שינוי גם בתפישה, הכנת המזון כבר לא הייתה רק צורך בסיסי אלא נחשבה לאומנות, זה הביא להתפתחות נוספת של המטבח, החלו בעיצוב המטבחים, ראשית כל איחדו את המטבח עם שאר חלל הבית. ועיצוב המטבח נעשה כבר בצורה אחרת ושונה. המטבח הפך גלוי לעין והיה צורך לשמור גם על הצורה האסטטית שלו, החלו להופיע מטבחים מעוצבים ומתוכננים, תכננו את ארונות המטבח, מיקומו של התנור, המקרר ועוד, גם לנוחיות השימוש בו הייתה חשיבות ואלו הפכו להיות גורמים מרכזיים בשיקולים לעיצוב המטבח.

המטבחים כיום

כיום, צורת החיים השתנתה, אופי הבישול והכמות שמבשלים השתנתה, מארחים הרבה יותר, צריכים הרבה יותר מקומות אחסון, אבזור המטבח במכשירי חשמל השונים בגודלם ויש דרישות טכניות ואסטטיות רבות ושונות. תכנון המטבח הפך להיות עבודה מורכבת. מטבחים מעוצבים צריכים כיום להתחשב בהרבה מרכיבים שצריכים להילקח בחשבון.אצל משפחות רבות הפכו המטבחים להיות מרכז הבית, הוא כבר לא רק מקום בו מבשלים, המאפיינים השונים של הארצות השונות מהם באו האנשים, הביאו ליצירת תרבות אכילה שונה ולהבדלים רבים בצורות הבישול ומרכיבי המזון.